1. bosování na stezce 16.9.2016

S koncem roku a v mrazivém počasí se pokochejte obrázky z teplého září tohoto roku.

Tak to vypadalo v areálu U Krýsů, když se slavnostně otevírala Bosá stezka v Kostelci a moc se těšíme, že v novém roce navážeme a budeme se společně setkávat při dalších akcích u rybníka.

Děkujeme, že jste přišli a byli jste s námi :o)

 

za regionální spolek a místní pobočku Bosé turistiky zdraví

Saša

 

A víte, že už 5let chodí děti se skřítkem Vítkem?

Tento projekt vznikl ve spolupráci paní Ivany Kamencové s Českou podiatrickou společností a to v Karlovarském kraji.

V roce 2016 projekt Zdravá dětská noha  – Vítkův chodník (www.vitkuv-chodnik.cz) slaví 5. výročí. Cílem preventivního programu podpořeného Českou podiatrickou společností (www.podiatrie.cz), je osvojení si zdravých návyků v péči o nohu. U nejmladších dětí je to především chůze na boso v terénu se zajímavým povrchem, který klade nároky na rovnováhu, ovlivňuje reflexní zóny chodidel, dítě psychicky otužuje, ale zároveň i baví a motivuje. Tak děti začnou, byť podvědomě formou hry, chápat funkci nohy a její správné postavení. A podle zkušeností z terénu, skřítek Vítek svůj cíl plní dětem i dospělým.

Napsat komentář